Vad är facket?

Fackförbund eller fackförening som kallad för facket är en grupp med människor som är anställda inom samma bransch eller företag
Fackförbund finns i olika storlekar och varianter där medlemsantalet ger mer makt och inflytande över arbetsgivare där man förhandlar fram villkor för dom anställda.

Facket ST representerar  anställda som jobbar inom offentlig sektor.
Kommunal representerar kommunalanställda såsom hemtjänst och annat.
Det finns fackförbund som representerar alla branscher om man inte tillhör någon speciell bransch eller byter ofta.

Fackföreningar förhandlar fram löner och villkor genom kollektivavtal så att man får vettiga löner så att man kan betala sina räkningar.
Sommarjobbare ska få en skälig lön samtidigt som arbetstiderna ska fungera för alla parter.
Ett arbetspass får inte lov att vara för långt och kollektivavtal reglerar även hur långa raster man får lov att ta.
FN anser att fackförbund är en mänsklig rättighet men man har även rätten att avstå från att vara med i ett fackförbund. Arbetsgivare får inte lov att diskriminera eller särbehandla personer som är med i ett fackförbund.

Vissa arbetsgivare ser ett fackförbund som något negativt som kan hindra en fri lönesättning.
Även vissa anställda ser det som ett problem där man inte kan tjäna lite mer pengar genom förhandlingar.

Tack vare fackförbund så har man möjliggjort att vissa yrkeskategorier kan försörja sig på sitt arbete, där butiksarbetare, städare och andra jobb som ses som enklare har fått lönelyft.

Att vara med i en fackförening kostar en avgift som är baserad på sin inkomst eller är samma för alla andra beroende vilket förbund man tillhör.
Denna avgiften innebär en hel det förmåner där försäkringar, rättsskydd och A-kassa ingår.

Om man blir arbetslös så kan man få inkomstbaserad ersättning under tiden man söker ett nytt arbete.
Man får 300 dagar på sig och kan utöka detta till 450 dagar om man har barn under 18 år
Ersättningen sjunker i slutet av perioden för att motivera ett ökat arbetssökande.

För att få A-kassa så krävs det att man uppfyller arbetsvillkor där man ska ha arbetat en viss tid under ett år och man måste vara aktivt arbetssökande under tiden som man får sin ersättning.

Genom att välja ett fackförbund som inte är bundet till någon bransch så kan man vara mer flexibel och hoppa mellan olika branscher. Man brukar annars rekommendera att man byter fackförbund till ett som motsvarar sin bransch när man får en tillsvidareanställning.

Fackförbundet kan man kontakta om man behöver fråga om något rörande sin arbetsplats.
Arbetar man på en arbetsplats som inte har kollektivavtal så kan man få hjälp med att förhandla om sina löner.
Det finns statistik som visar vad för lön som är rimligt för ett givet arbete som man kan presentera för sin arbetsgivare.

I sitt medlemskap så har man tillgång till en hel del fördelar och rabatter.
Ofta har ett fackförbund trygg Hansa försäkringar som ingår i sitt medlemskap och rabatter på saker som resor, banklån och andra tilläggsförsäkringar.

I vissa fall så kan man söka sts stipendium för vissa utbildningar och aktiviteter.
Man behöver inte vara ansluten till ett fackförbund numera för att vara medlem i en A-kassa.
Genom att bara välja att vara med i A-kassan så har man tillgång till inkomstförstärkningen men inte alla andra förmåner.
Skulle man hamna i trångmål med en arbetsgivare så kan man inte vända sig till ett fackförbund om man behöver juridiskt stöd eller rådgivning utan får bekosta detta själv.

Vissa hemförsäkringar har ett visst juridiskt stöd så man får hänvisa sig till detta i dom fallen men tyvärr är det mer en generell hjälp som inte är lika förmånlig som hjälpen man får av ett fackförbunds egna jurister.